Læringsstiler

Læringsstiler er de ulike måtene vi anvender når vi skal lære oss noe nytt. Det handler om hvordan vi absorberer, bearbeider og beholder ny og vanskelig informasjon.

Ulike læringsstiler

Hvordan du lærer blir påvirket av lys, lyd, hvilken tid på dagen det er, om du har sovet godt og har mat i magen, om du foretrekker å sitte mykt eller hardt, og om du har en god dag eller har opplevd noe som gjør at du er ukonsentrert.

Læringsstiler kan deles inn i fire hovedgrupper:

Visuell

Lese, se på bilder og diagram

Taktil

Tegne, spille kort og spill, bruke data

Auditiv

Lytte og diskutere

Kinestetisk

Bevege kroppen, dramatisere

Hvordan lærer du best?

Mange mennesker har en blanding av flere læringsstiler og det forandrer seg gjerne i løpet av livet. Noen ganger tvinges vi til å bruke læringsstiler som ikke er våre egne fordi systemet vi er en del av (f.eks. skole) legger opp til å lære ved å lese bøker og svare på oppgaver.

Den beste måten å finne ut hvilke læringsstiler som passer best, er å prøve de ulike stilene, og deretter evaluere hva man lærte mest av.

40% av alle mennesker lærer best visuelt - ved å sitte stille og lese og skrive. De resterende 60% lærer bedre ved å bevege kroppen, bruke hendene eller lytte (kinestetisk, taktilt og auditivt).

Skolen og Flikkflakk

Undersøkelser viser at 90% av de som dropper ut av skolen har kinestetiske og/eller taktile læringsstiler. Finnes det en sammenheng mellom de som dropper ut og læringsstilene skolen legger opp til?

Flikkflakks produkter er for de taktile og kinestetiske, til bruk i skoler og i hjemmet.

Les mer om produktene