Om kinetiske Kine

Kinestetiske Kine bygger sin læring på følelser og fysiske aktiviteter. Hun setter pris på å eksprimentere, dra på eksursjoner og aktiviteter utenom skolen.

Kine trenger lengre tid til å lære vanskelig stoff, men når det først er blitt lært, sitter det. Hukommelsen sitter i musklene, og fysisk aktivtet er en viktig faktor. Hun kan oppfattes som forstyrrende og hun har ofte spes.ped. undervisning. Desverre står hun i fare for å droppe ut av skolen da skolen har problemer med å finne metodet som passe hennes læring.

Kine kan være en viktig innovatør og oppfinner, spesielt fordi hun ikke er redd for å prøve seg fram. Hun kan ikke alltid forklare etterpå hvordan hun kom dit, men er følesesmessig engasjert mens hun holder på. Kine liker ikke å sitte stille og er ofte best i idrett.

Undervisningstips for kinestetiske Kine:

  • Aktiv i læringsarbeidet
  • Må få utløp for sin bevegelsesenergi og praktiske sans
  • Praktiske oppgaver
  • Samspill
  • Drama og miming
  • Dramatiser det de har lært - historier
  • Prosjektarbeid
  • For å fange deres oppmerksomhet - start med et praktisk moment knyttet til deres personlige livserfaring
  • Kan arbeide natt og dag når de først blir tent