Om taktile Tore

Hos taktile Tore sitter læringsreseptorene i hendene. Det kan være derfor han ofte fingrere med småting eller et hårlokk, eller biter negler. Han plukker til stadighet på saker og ting, og undersøker dem nøye fra alle vinkler.

Tore har behov for å ta på ting for å forankre nytt stoff. Han har gjerne raffinerte og effektfulle bevegelser og er et følelsesmenneske, spesielt når han lærer noe. Tore har ypperlig finmotorikk, arbeider gjerne i det stille og er i sitt rette element i datarommet.

Han er avhengig av å gi og å få raske tilbakemeldinger. Når han kommenterer kan han oppfattes som skarp, men når han skal uttale seg om noe bruker han tid slik at det blir veloverveid.

Undervisningstips for taktile Tore

  • Aktiv i læringsarbeidet
  • Må få utløp for sin bevegelsesenergi og praktiske sans
  • Praktiske oppgaver i samspill med andre elever
  • Dramatisere og mime det en har lært
  • Prosjektarbeid
  • Lek, spill, eksperimentering
  • For å fange oppmerksomheten - start med et praktisk moment knyttet til deres personlige livserfaring
  • Kan arbeide natt og dag når de først blir tent