Om Flikkflakk

Flikkflakk leverer læremidler til bruk i skoler og i hjemmet. Produktene er beregnet på dem som lærer best ved å bruke hendene og kroppen. Les mer om læringsstiler.

Hvorfor Flikkflakk ble til
Flikkflakk ble opprettet av Lisa Solvang i 2010. Hun har jobbet som lærer i 14 år, og som mange andre lærere, fikk hun følelsen av at det var vanskelig å nå alle elevene i undervisningen. Alle tilegner seg kunnskap på ulik måte, men for en lærer kan det være vanskelig å få tid og mulighet til å tilrettelegge til best mulig læringsstil til hver enkelt elev. Noen lærer ved å lytte og lese, mens andre lærer best ved å bruke hendene og kroppen.

Samfunnet måler gjerne resultater etter skolekarakterer. Det er unødvendig at noen utvikler dårlig selvtillit og får dårlige karakterer fordi skolene har hovedvekt på den visuelle måten å lære på. Alle bør få mulighet til å benytte sin læringsstil når de skal lære noe nytt eller vanskelig.

Flikkflakk ønsker å gi alle en sjanse til å synes det er gøy å lære, slik at motivasjon, selvtillit og et akseptabelt karakternivå kan opprettholdes.