Math-a-Round

Først til ti! Høres lett ut? Vel-lett å spille, men å vinne er vanskeligere enn det høres ut.

Trening av hoderegning, addisjon og subtraksjon innenfor området -10 til 20.

Tallbrikkene 1-9 ligger opp-ned og du må trekke tall som skal i din bane. Når du har trukket et tall må du bestemme om du skal bruke subtraksjon eller addisjon for å komme til ti. Målet er å nå ti før motspilleren. Når alle banene er gjort vinner den som har flest poengbrikker.

Ved enkle grep kan spillet og inbefatte trening på multiplikasjon.

Den taktile eleven lærer ved å velge og å legge brikker i banen sin.

1. - 4. klasse

Kompetansemål etter 2. årssteget
«Utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal.»
«Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10…»

Kompetansemål etter 4. årssteget
" Finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat…»
«Utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret»
«Velje rekneart og grunnegje valet….og utnytte enkle samanhengar mellom rekneartane.»

4. - 7. klasse

Kompetansemål etter 7. årssteget
«…Rekne med positive og negative heile tal…»
«Utvikle og bruke metodar for hovudrekning…»

Kompetansemål etter 10. årssteget
«Utvikle, bruke og gjere greie for metodar i hovudrekning…med dei fire rekneartane.»