Trådbrett

Trådbrettet består av to kolonner med begreper og opplysninger. Her skal eleven finne informasjon i den venstre kolonnen som passer med informasjon i den høyre, og linke dem sammen ved hjelp av tråden.

Når brettet er ferdig kan man sjekke om man har svart riktig ved å se at tråden ligger etter strekene på baksiden.

Den taktile eleven lærer ved å snurre tråden rundt arket for å finne riktig svar.

Kompetansemål

Velg fag og klasse for å filtrere en liste over kompetansesmålene dette produktet dekker.

1. - 4. klasse

Sau
Gris
Geit
Høne
Ku
Rein
Hund
Katt
Kanin
Hest

Kompetansemål etter 2. trinn
”Elevene skal kunne gjenkjenne og beskrive noen … dyrearter og sortere dem.”
Kompetansemål etter 4. Trinn
”Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.”
”Samtale om livssyklusen til … dyrearter.”

Verdensrommet

Kompetansemål etter 2. årstrinn
- beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser

Kompetansemål etter 4. årstrinn
- gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder.

Kompetansemål etter 10. årstrinn
- undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder


1. - 4. klasse

Tid
Klokken
Dag
Måneder

Kompetansemål etter 2. årssteget.
"Nemne dagar, månader og enkle klokkeslett."
Kompetansemål etter 4. årssteget.
"Gjere overslag over og måle...tid...samtale om resultata og vurdere om dei er rimelige."