flip it

Historiske personer

Opp gjennom historien er det mange enkeltpersoner som her gjort seg bemerket. Noen har vært modige og stått opp for det de har trodd på. Noen er symbolske for den kampen de har kjempet. De fleste er begge deler.

Historiske personer

Dette er ikke et tema som Kunnskapsløftet sier så mye om direkte. Likevel er det mange av disse enkeltmenneskene som har betydd så mye for kampen mot rasisme at de fortjener sin egen plass på disse nettsidene.

  Forslag til oppgaver

 • Skriv et essay om en person som du mener har betydd mye for kampen mot rasisme.

 • Sammenlign to av menneskerettighetsaktivistene som du finner på denne siden.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Historieforståelse og metoder: presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger

Videoforslag til undervisningen

 • Martin Luther King jr: I have a dream

 • Malcolm X' tale etter at politiet hadde drept et medlem, og skadet flere medlemmer, av Nation of Islam

 • Rosa Parks: A mini biography

 • Ruth Maier's diary - en smakebit

 • Nelson Mandela: A mini biography

 • Det finnes flere gode filmer om og med Samuel Steinmann. Blant annet finnes Trikken til Auschwitz som langfilm (det som presenteres her er kun en smakebit). I tillegg finnes det en film om deportasjonen av norske jøder som man får tilgang til gjennom Filmrommet hvis skolen har konto der.

 • Elias Akselsen: Hvorfor blir jeg kalt en tater? Ikke en video, men et opptak av en viktig sang med Elias Akselsen.