flip it

Lær av historien

Historien gjentar seg. Det vil si, strengt tatt gjør den ikke det. Men det skjer stadig vekk ting som minner om andre ting som har skjedd tidligere. For å unngå at vi som mennesker gjør de samme feilene om og om igjen er det viktig å ta lærdom av feilene mennesker har gjort før oss.

Lær av historien

Kunnskapsløftet generell del, Det allmenndanna mennesket

"Kjennskap til hendingar og ytingar i fortida knyter menneska saman over tid. Historisk kunnskap utvidar også erfaringane for å setje mål og velje middel i framtida."

Under denne delen av kunnskapsløftet er det mange og varierte mål for opplæringa som i ulik grad favner det å lære av historien og drøfte historiske hendelser i lys av nåtiden. Noen av disse punktene er tatt med her.

  Forslag til oppgaver

 • Dette er vel det dystreste temaet vi har med her. Den viktigste oppgaven må være å finne ut hvordan vi kan bruke kunnskapen vi sitter med til å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

 • For fordypning i temaer knyttet til holocaust i Norge anbefales siden Da byen ble stille, et prosjekt om jødene i Tromsø: http://dabyenblestille.no/ Til prosjektet finnes både film, web-tv og bok.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Samfunn og mennesker i tid: eleven skal kunne gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet

 • Samfunn og mennesker i tid: gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

 • Historieforståelse og metoder: presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger

 • Historieforståelse og metoder: utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling

 • Historieforståelse og metoder: drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Videoforslag til undervisningen

 • Filmen fra det kjente eksperimentet "Bølgen" hvor en lærer bestemte seg for å lære elevene hvordan tyske borgere falt for fascismen.

 • Trailer for filmen "The Stanford Prison Experiment".

 • Første episode av web-tvserien Da byen ble stille. Episoden handler om familien Shotland i Tromsø.