flip it

Norge og nasjonal arv

Norsk historie strekker seg tilbake til siste istid. Som selvstendig nasjon er vi relativt ung. Grunnloven ble nedskrevet i 1814. Vår selvstendighet fikk vi først ved unionsoppløsningen fra Sverige i 1905. I dag er Norge et land med over fem millioner innbyggere, noe som på verdensbasis er ganske lite. Befolkningen består av forskjellige folk med ulik bakgrunn, men mye har vi felles.

Norge og nasjonal arv

Fra kunnskapsløftets generelle del skal elevene lære om nasjonal arv samtidig som de skal lære om ulike kulturer. Disse målene står ikke i et motsetningsforhold til hverandre, selv om det tilsynelatende kan virke slik.

Frå Kunnskapsløftet generell del, Det integrerte mennesket: Opplæringa har ei rad tilsynelatande motstridande formål.

Individ, samfunn og kultur

Hovudområdet omfattar sosialisering, personleg økonomi, fleirkulturelle samfunn, religionen si rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handlar òg om likestilling, urfolk, etniske og nasjonale minoritetar, korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast, og kven og kva som påverkar ungdom i dag.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • • å kjenne og pleie nasjonal arv og lokale tradisjonar for å bevare eigenart og særdrag - og ope møte andre kulturar for å kunne gledast av mangfaldet i menneskelege ytringsformer og lære av kontrastar.

Videoforslag til undervisningen

  • Dersom man vil diskutere norsk kultur så langt tilbake som vikingtid kan BBC sin dokumentar om vikinger som sjøfarere være et godt utgangspunkt.

  • Stortinget har fått laget flere informasjonsfilmer om Stortinget med den fiktive stortingsrepresentanten Børge Vegheim. Denne handler om Grunnloven.