flip it

Verden og internasjonale forhold

Norge er en del av verden. Hverken Norge eller verden er statisk, vi lever i konstant forandring. Som en del av verden blir vi også påvirket av hverandre.

Verden og internasjonale forhold

Kunnskapsløftet for vgs er sammensatt, og flere av kunnskapsmålene fra ulike hovedområder for videregående opplæring dekkes av innholdet på temaet Verden. Det enkeltområdet som dekkes mest er Internasjonale forhold.

Hovudområdet Internasjonale forhold omfattar internasjonalt samarbeid, terrorisme, konfliktar, konfliktløysing og fredsarbeid. Det handlar òg om globalisering, fordeling av ressursar, berekraftig utvikling og Noregs rolle som internasjonal aktør.

  Forslag til oppgaver

 • La elevene finne ut omfanget av konflikter i verden i dag. Hvor pågår disse konfliktene? Hva er bakgrunnen for konfliktene (i den grad det er mulig å vite)?

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering (Internasjonale forhold)

 • • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere (Internasjonale forhold)

 • • diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme (Internasjonale forhold)

 • • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer (Samfunn og mennesker i tid/Engelsk)

 • • drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land (Engelsk)

 • • drøfte tekster av og om urfolk i engelskspråklige land (Engelsk)

Videoforslag til undervisningen

 • Sivert Høyem dedikerte denne sangen til Flyktningehjelpen (Norwegian refugee council) for å rette søkelyset mot verdens 43,2 millioner flyktninger i 2010.

 • Raske menns versjon av verdenshistorien kan være en brukbar introduksjon til å diskutere verden. Kvaliteten på versjonene som ligger på youtube er dessverre ikke av de beste.

 • En gammel, litt stiv NRK-reportasje fra 70-tallet om den første arbeidsinnvandringen fra Pakistan. Det er interessant å høre både reaksjonene til intervjuobjektene i videoen, og hvordan pakistanerne blir omtalt. Kan brukes som et oppspark til å diskutere forskjeller fra da og nå, og hvordan vi snakker om innvandring og migrasjon.

 • Urfolk: En video fra luften av ukontaktede urfolk i Brasil.